Greenbrick is uw duurzame en ontzorgende partner op het gebied van interieur-, standbouw en signing projecten. Op alle terreinen verzorgen wij turn-key oplossingen op een doordachte en duurzame wijze. De groene gedachte loopt als een rode draad door onze organisatie.Greenbrick combineert ervaring en kwaliteit enerzijds en full-service en projectmanagement anderzijds. Alle mogelijke disciplines onder een dak met een aanspreekpunt en eindverantwoordelijke partij.

Spegelt 1, 5674 CE Nuenen        T. 040 295 10 20        F. 040 295 10 25        info@greenbrick.eu